Saunalahti Huoneistokaista

Saunalahti Huoneistokaista -liittymä tarjoaa huippunopean ja luotettavan internet-yhteyden kotikäyttöön.

Liittynänopeus jopa 250M/50M. Yhteyden lisäksi palvelun kuukausiveloitukseen sisältyy sähköpostilaatikoita ja kotisivutila. Palveluun on saatavissa myös maksullisia lisäpalveluita.

Saunalahti Huoneistokaista sisältää

 • Laajakaistayhteyden tilausvahvistuksessa määritellyllä nopeudella
 • Viisi julkista ip-osoitetta (5 erillistä laitetta yhtäaikaa linjalle ilman erillisiä reitittimiä)
 • Viisi sähköpostilaatikkoa, 200 Mt/kpl
 • Kotisivutilan, 100 Mt
 • Lisäpalveluna saatavilla tehokas Saunalahti Turvapaketti

Saunalahti Huoneistokaista -palvelukuvaus (pdf)

Saunalahti Huoneistokaista -liittymä voidaan toimittaa kiinteistöön, joka on liitetty laajakaistaverkkoon Elisa Kiinteistökuidulla tai sijaitsee alueella, johon voidaan tarjota VDSL2-yhteys yleisen puhelinverkon kautta lähimmästä keskustilasta.

Saunalahti Huoneistokaista toimitetaan huoneistoon kiinteistön puhelinsisäverkon kautta puhelinrasiaan (VDSL2) tai yleiskaapeloiduissa kiinteistöissä huoneistojakamossa olevaan ethernet-datarasiaan (yksiöissä saattaa olla vain yksi datarasia, jolloin huoneistojakamoa ei ole).

Saunalahti Huoneistokaista -VDSL2-liittymän päätelaitteena toimii VDSL2-modeemi, joka kytketään tavalliseen puhelinpistorasiaan. Yleiskaapeloiduissa kiinteistöissä ei tarvitse käyttää päätelaitetta. Yhteys kytketään huoneistojakamossa (sähkökaappi) olevasta datanoususta halutun huoneen ethernet-datarasiaan. Mikäli yhteys halutaan jakaa useampaan huoneeseen, päätelaitteena toimii erillinen reititin.

Saunalahti Huoneistokaista liittymien toimittaminen edellyttää asukkailta asuntokohtaisen liittymän tilauksen tai yhtiövastikkeellisissa kohteissa perusnopeuden rekisteröinnin tai lisänopeden tilauksen. Näin voidaan varmistaa, että Saunalahti saa kaikki liittymän toimittamiseksi tarvittavat tiedot.

Liittymän asennus ja käyttöönotto

Näiden ohjeiden avulla otat Saunalahti Huoneistokaista -liittymän käyttöösi. Ohjeissa on kerrottu VDSL2- ja ethernet-liittymien asennus sekä Kotiboksin käyttö reitittimenä.

Saunalahti Huoneistokaista kotijakamon kytkentäopas (pdf)

Saunalahti Huoneistokaista kytkentäopas VDSL2 (pdf)

VDSL2-modeemin asennus

Saunalahti Huoneistokaista -liittymä asennetaan kytkemällä VDSL2-modeemi asunnon puhelinpistorasiaan puhelinkaapelilla. Käytettävät tietokoneet taas kytketään VDSL-modeemiin verkkokaapelilla tai yhteys muodostetaan langattomasti. Yhteys on valmis käytettäväksi, kun VDSL-modeemin DSL-valo palaa kiinteästi.

 1. Kytke puhelinjohto (RJ11-kaapeli) DSL-liitäntään ja toinen pää asunnon puhelinpistorasiaan.
  Suosittelemme käyttämään laitteen mukana tullutta puhelinjohtoa. Älä käytä jatkojohtoa tai yli 2m pituista omaa puhelinjohtoa, sillä nämä heikentävät linjan laatua. Mikäli käytössä on lankapuhelin käytä laitteen mukana tullutta häiriösuodinta puhelinpistorasiassa. Kytke modeemin puhelinjohto ja lankapuhelin häiriösuotimeen. VDSL2-signaali saattaa tulla vain yhteen puhelinpistorasiaan. Mikäli asunnossa on useampi pistorasia, kokeile yhteyttä kaikissa rasioissa.
 2. Kytke verkkokaapeli (RJ45 Ethernet-kaapeli) LAN1-, LAN2-, LAN3- tai LAN4-porttiin ja toinen pää tietokoneen verkkokorttiin. Kytke virtajohto POWER-pistokkeeseen ja virtalähde asunnon virtapistokkeeseen.
 3. Kytke virta laitteseen ON/OFF-kytkimestä.
 4. Laite on käyttövalmis, kun DSL-merkkivalo palaa kiinteästi ja Internet-merkkivalo palaa kiinteästi tai vilkkuu. Odottaessasi uuden liittymän kytkemistä, tee kaikki edellä mainitut toimenpiteet valmiiksi ennen liittymän sovittua toimitusta ja jätä laite odottamaan yhteyden muodostumista.

Ethernet-liittymän asennus

Ethernet-liittymä toimitetaan kiinteistön talojakamoon, josta se liittyy huoneiston kotijakamoon. Kotijakamo sijaitsee yleensä asunnon sähkökaapissa tai sen lähellä. Kotijakamon liittimillä ja verkkokaapelilla voit ohjata laajakaistan haluamaasi huoneeseen. Erillisenä hankittavan kytkimen tai reitittimen avulla yhteys voidaan jakaa useisiin huoneisiin.

Asunnossasi on valmiiksi rakennettu yleiskaapeloitu sisäverkko. Kotijakamokytkennän jälkeen voit liittää tietokoneen, digiboksin, pelikonsolin sekä muut kiinteällä verkkoyhteydellä kytkettävät laitteet verkkokaapelilla huoneista löytyviin tietoliikennerasioihin.

Huoneissa on yksi tai useampia tietoliikennerasioita, joihin voidaan kytkeä laitteita verkkokaapelilla (RJ-45 liittimet). Yleensä tietoliikennerasiat ovat merkitty numeroilla, sekä DATA- tai ATK-teksteillä. Kotijakamon liittimissä on huonerasioita vastaavat merkinnät (esimerkiksi DATA 1.2).

 1. Liitä kotijamossa verkkokaapelilla se liitin johon laajakaista on kytketty, sen huonerasian liittimeen jossa haluat laajakaistaa käyttää.
 • Esimerkki: DATA-merkitystä liittimestä liitetään verkkokaapeli liittimeen 1.1.
 • Kotijakamon liitin, johon laajakaista on kytketty, on yleensä merkitty ATK, DATA- tai JAKAMO-tekstillä. Merkintätapa vaihtelee, muita merkintätapoja ovat esimerkiksi pelkkä A tai B. Liitäntää kutsutaan myös jakamo- tai datanousuksi.
 • Kotijakamon sisällä voit käyttää lyhyttä, 25-30cm mittaista kaapelia.
 1. Liitä huoneessa verkkokaapelilla tietokone, digiboksi, reititin tai muu verkkolaite kytkemäsi huoneen tietoliikennerasiaan laajakaistan käyttämiseksi.
 • Jos yhteys ei toimi, etsi oikea liitin kytkemällä verkkokaapeli kotijakamosta suoraan tietokoneeseen.

Kotiboksin asennus Ethernet-liittymään

 1. Kytke laitteen WAN-liitin verkkokaapelilla siihen asunnon liittimeen, johon laajakaistayhteys on toimitettu (esim kotijakamossa). Jos yhteys on toteutettu kuidulla, kytke WAN-liitin kuitumuuntimen Ethernet-liittimeen.
 2. Kytke mukana tullut virtalähde Kotiboksin POWER-liittimeen ja pistorasiaan. Kytke virta Kotiboksiin painamalla laitteen sivulla oleva virtakytkin pohjaan. Merkkivalot laitteen etupaneelissa syttyvät merkiksi virran kytkemisestä. Laitteen käynnistyminen kestää noin 3-5 minuuttia.
 3. Kytke tietokoneet tai muut verkkolaitteet, joissa ei ole langatonta verkkoyhteyttä, lähiverkkojohdoilla Ethernet-portteihin.

 

Langattoman verkon asennus

Saunalahden kautta saatavaan Kotiboksi-modeemiin on määritetty valmiiksi suojattu langaton WLAN-verkkoyhteys. WLAN-verkon nimi (SSID) ja salasana (WPA key) löytyvät laitteen pohjassa olevasta tarrasta. Tarvitset verkon nimen ja salasanan yhdistäessäsi tietokoneesi langattomasti verkkoon.

Jos haluat itse määritellä omat langattoman verkon asetukset, voit muuttaa asetuksia modeemin etähallinnasta tämän ohjeen mukaisesti.

Langaton yhteys on haavoittuvaisempi salakuuntelulle, petokselle ja luvattomalle käyttöönotolle, kuin tavallinen langallinen yhteys. Luvaton käyttäjä voi kaapata suojaamattoman langattoman signaalin, missä tahansa sen kantomatkan sisäpuolella.

Langattomassa verkossa siirretty tieto kulkee avoimesti radioaaltojen kautta. Jotta kukaan ulkopuolinen ei pystyisi kaappaamaan langattoman verkon kautta lähettämääsi tietoa, tulee tieto suojata salasanalla. Salasanan asettaminen tehdään tukiaseman hallintaohjelman avulla.

Langattoman verkon salaukseen on olemassa eri protokollia (WPA, WPA2 sekä WEP). Kaikki tietokoneet eivät tue kaikkia salausprotokollia, joten kokeile tarvittaessa vaihtaa salaustyyppiä jos laitteesi eivät tue Kotiboksissa oletuksena olevaa WPA- tai WPA2-PSK-salausta eikä langaton yhteys muodostu.

Laitteen WLAN-asetuksia hallinnoidaan OmaSaunalahden etähallinnan kautta:

 1. Kirjaudu OmaSaunalahteen.
 2. Klikkaa vasemman laidan navigaatio-palkista Laajakaista ja internetpalvelut -linkkiä.
 3. Klikkaa Päätelaitteen asetukset -linkkiä. Näkyviin tulee Kotiboksi-modeemin tiedot. Klikkaa Muokkaa-painiketta.
 4. Muuta Verkon nimi, Verkon salaustyyppi sekä WLAN-radiokanava -kenttiin verkon nimi, salaustyyppi ja kanava haluamiksesi ja klikkaa Tallenna-painiketta asetuksien alapuolelta.

Päivityspalvelin lähettää tämän jälkeen modeemille päivityspyynnön ja modeemi hakee asetukset muutaman minuutin kuluessa. Jos päivityspalvelimen lähettämä päivityspyyntö ei jostakin syystä mene modeemille asti läpi, modeemi tarkistaa uudet asetukset tunnin välein palvelimelta. Asetukset päivittyvät laitteelle siis viimeistään tunnin kuluttua asetusten muuttamisesta.

Tietokoneen asetukset

Langattoman verkon toiminnan kannalta on tärkeää, että myös käyttöjärjestelmään luodaan langattoman verkon asetukset, jotka ovat identtiset laitteen suojausasetuksien kanssa.

Käyttöjärjestelmän asetukset määritetään modeemin asetusten määrittämisen jälkeen. Ohjeita asetusten määrittämiseen löydät modeemin mukana tulleesta oppaasta.

Tarvittaessa asetusten määrittämisessä auttaa myös Omaguru-palvelu.

 

Ongelmatilanteet (ethernet)

Ongelmatilanteessa käytä apuna seuraavaa tarkistuslistaa. Käy lista läpi ennen soittamista asiakaspalveluun.

 1. Sammuta tietokoneen virrat ja jos käytössä on erillinen reititin tai kytkin-laite, sammuta myös sen virrat.
 2. Irrota seinäpistokkeesta tuleva verkkokaapeli molemmista päistä ja kytke takaisin paikalleen. Tarkista kaapelin kunto ja jos mahdollista, vaihda verkkokaapeli. Jos käytössä on erillinen reititin tai kytkin-laite, tarkista laitteen kaapelien kytkennät.
 3. Tarkista onko asunnossa olevassa ristikytkentäkaapissa kytketty johdot sitä osoittavaan huoneeseen, missä yhteyttä käytetään. Yhteyttä on mahdollista kokeilla myös suoraan verkkojohdolla kytkentäkaapista sisääntulopistokkeesta. Tällöin voidaan sulkea pois mahdolliset asunnon sisäiset kaapelointiviat ja kytkentävirheet.
 4. Tarkista tietokoneesi verkkoasetukset. Ohjeita yhteyden luomiseen löydät ylempää kohdasta Asennus ja käyttöönotto. Tietokoneen virustarkistus kannattaa myös tehdä ja tarkistaa palomuurin asetukset.
 5. Käynnistä tietokoneesi uudestaan ja jos käytössä on erillinen reititin tai kytkin-laite, kytke virrat takaisin laitteeseen ja kokeile yhteyttä.

Jos yhteys ei näiden tarkistusten jälkeen edelleenkään toimi, asiakaspalveluumme.

Ota yhteyttä vain tietokoneen ääreltä, muutoin vianselvitystä ei voida tehdä.

Jos käytössäsi on erillinen reititin tai kytkin-laite, ota ylös laitteen MAC-osoite. MAC-osoite on 12-merkkinen, yleensä kaksoispisteillä eroteltu numero- ja kirjainsarja (muotoa 00:12:34:aa:bb:cc). MAC-osoite löytyy yleensä laitteen pohjasta tai kyljestä.

Jos käytössä ei ole erillistä laitetta, ota ylös tietokoneen MAC-osoite. Tietokoneen MAC-osoitteen löydät avaamalla Windowsin Käynnistä-valikon ja valitsemalla Suorita. Kirjoita ruutuun CMD ja paina OK. Kirjoita avautuvaan mustaan ikkunaan ipconfig /all ja paina Enter. MAC-osoite lukee kohdassa Fyysinen osoite (tai englanniksi Physical Address).

 

Ongelmatilanteet (VDSL2)

Käytä alla olevaa listaa tarkistaaksesi liittymäsi yleisimpien yhteysongelmien varalta. Tämä lista on myös hyvä käydä läpi ennen soittamista asiakaspalveluun.

Kaikissa modeemeissa on linjavalo, mikä kertoo onko yhteys muodostunut. Linjavalo on yleensä nimeltään DSL tai Internet. Jos linjavalo palaa, on yhteys muodostunut modeemin ja keskuksen välillä. Kun modeemiin kytketään virrat, linjavalo yleensä vilkkuu tasaisesti noin 1-2 minuutin ajan ja jää sitten palamaan kiinteästi, kun yhteys on muodostettu. Joissain laitteissa (esim. Zyxel) yhteyden muodostumisen jälkeen linjavalo värähtelee nopeasti ilmoituksena verkkoliikenteestä. Tällöin yhteys on muodostunut.

Voit tarkistaa oman modeemisi valojen merkityksen laitteen käyttöoppaasta tai laitevalmistajan verkkosivuilta.

Mikäli linjavalo (DSL, Internet yms.) palaa

Jos linjavalo palaa, on yhteys muodostunut modeemin ja keskuksen välillä. Jos yhteys ei kuitenkaan toimi, saattaa tämä johtua modeemin jumiutumisesta, modeemin ja tietokoneen välisistä kaapeleista tai tietokoneen asetuksista. Tietokoneelle asennettu palomuuriohjelmisto saattaa myös estää yhteyden käyttämisen tietokoneella, jos palomuurin asetukset ovat liian tiukkoja.

Jos linjavalo palaa, mutta yhteys ei toimi, toimi seuraavasti:

 1. Sammuta virrat modeemista ja tietokoneesta. Kaikissa modeemeissa ei ole erillistä virtakytkintä, irrota tällöin modeemin virtajohto.
 2. Irrota modeemin ja tietokoneen välinen verkkokaapeli molemmista päistä ja kytke takaisin paikalleen. Verkkokaapelissa on muovinen painike, millä kaapeli lukittuu liittimeen. Varmista, että kaapeli menee kunnolla paikalleen.
 3. Jos tietokoneen ja modeemin välissä on erillinen reititin, kytkin tai langaton tukiasema, sammuta virrat myös tästä erillisestä laitteesta ja tarkista kaapelien kytkennät. Tarvittaessa kokeile yhteyttä kytkemällä tietokone suoraan modeemiin verkkokaapelilla, jos yhteys toimii oli vika välissä olevassa laitteessa tai sen kytkennöissä.
 4. Kytke virrat takaisin modeemiin ja odota, että linjavalo jää kiinteästi palamaan.
 5. Kytke virrat takaisin tietokoneeseen ja kokeile yhteyden toimivuutta.
 6. Jos yhteys ei vieläkään toimi, tarkista tietokoneen verkkoasetukset. Tietokoneen virustarkistus kannattaa myös ajaa läpi ja tarkistaa palomuurin asetukset.
 7. Jos tämäkään ei auta, voit kokeilla modeemin resetointia painamalla Reset-painiketta. Yleensä resetointi tapahtuu painamalla laitteessa olevaa Reset-painiketta noin 10 sekunnin ajan. Tarkista tarkemmat resetoinnin ohjeet modeemisi ohjekirjasta. Huomiothan, että jos olit tehnyt modeemin asetuksiin muutoksia, palautuu asetukset alkuperäisille tehdasasetuksille. Myös mahdolliset langattoman verkon määritykset modeemista katoaa. Odota, että linjavalo syttyy uudelleen resetoinnin jälkeen ja kokeile yhteyttä uudelleen.
 8. Jos yhteys ei vieläkään toimi, kokeile yhteyttä toisella tietokoneella ja toisella modeemilla tai testaa modeemin ja tietokoneen toimivuus toisessa Saunalahden liittymässä.

Jos yhteys ei näiden toimenpiteiden jälkeen edelleenkään toimi, mutta linjavalo palaa, saat helpoiten avun Omaguru -palvelusta.

Mikäli linjavalo ei pala

Jos linjavalo ei pala kiinteästi, on yhteys poikki modeemin ja keskuksen välillä. Tällöin ongelma ei ole tietokoneen asetuksissa tai modeemin ja tietokoneen välisissä kytkennöissä. Huomio, että joissain laitteissa (esim. Zyxel) yhteyden muodostumisen jälkeen linjavalo värähtelee nopeasti ilmoituksena verkkoliikenteestä. Tällöin yhteys on muodostunut ja ongelmatilanteessa toimi yllä olevan Mikäli linjavalo palaa -ohjeen mukaan.

Jos linjavalo ei pala, toimi seuraavasti:

 1. Sammuta virrat modeemista ja tietokoneesta. Kaikissa modeemeissa ei ole erillistä virtakytkintä, irrota tällöin modeemin virtajohto.
 2. Tarkista, että modeemin puhelinjohto on kytketty kunnolla paikalleen irrottamalla puhelinjohto seinästä ja modeemista ja kytkemällä takaisin paikalleen.
 3. Modeemin puhelinjohtona tulisi käyttää laitteen mukana tullutta johtoa tai alle 2m pituista puhelinjohtoa.

  Jatkojohdot tai yli 2m puhelinjohto heikentävät linjan laatua ja saattavat aiheuttaa ongelmia yhteyden toiminnassa.

 4. Jos asunnossasi on käytössä lankapuhelinliittymä varmista, että jokaiseen lankapuhelimen pistorasiaan on kytketty analogisuodin. Testin ajaksi irrota kaikki analogiset laitteet (lankapuhelimet, fax-laitteet, hälyttimet jne.) seinästä ja kokeile yhteyttä niin, että vain modeemi on kytketty seinään. Joissain tapauksissa yksikin vioittunut analoginen laite tai viallinen analogisuodin saattaa häiritä linjaa tai mykistää kokonaan sekä VDSL-linjan, että puhelinlinjan. Jos laitteiden irrottaminen auttaa, kytke laitteet takaisin yksitellen ja testaa minkä laitteen kohdalla linja mykistyy.
 5. Johtojen tarkistuksen ja mahdollisten analogilaitteiden irtikytkemisen jälkeen kytke virta takaisin modeemiin.
 6. Modeemin linjavalon pitäisi alkaa vilkkumaan ja jäädä noin 1-2 minuutin kuluttua palamaan kiinteästi. Kun linjavalo jää palamaan, käynnistä tietokone ja kokeile yhteyttä.
 7. Jos linjavalo ei vieläkään jää palamaan, voi vika olla modeemissa, puhelinjohdossa tai seinän puhelinpistorasiassa. Jos mahdollista kokeile toisessa puhelinpistorasiassa ja toisella puhelinjohdolla sekä toisella modeemilla. Tarvittaessa voit varmistaa modeemin ja puhelinjohdon toimivuuden toisessa Saunalahden VDSL-liittymässä.

Jos yhteys ei näiden tarkistusten jälkeen edelleenkään toimi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Ota yhteyttä vain tietokoneen ääreltä, muutoin vianselvitystä ei voida suorittaa. Ota ylös VDSL-modeemisi merkki ja malli ennen soittoa asiakaspalveluun. Tarkka malli lukee yleensä laitteen pohjassa. Ota ylös myös VDSL-modeemisi MAC-osoite. MAC-osoite on 12-merkkinen, yleensä kaksoispisteillä eroteltu numero- ja kirjainsarja (muotoa esimerkiksi 00:12:34:aa:bb:cc). MAC-osoite löytyy yleensä VDSL-modeemin pohjasta.

 

‹ Takaisin

Oliko tästä ohjeesta sinulle apua?

Ei yhtään

Todella paljon

Miten voimme parantaa tätä ohjetta?

Huomioithan, että emme käsittele tätä kautta tulevia liittymämuutos- tai yhteydenottopyyntöjä.
Ota tarvittaessa yhteyttä asiakaspalveluumme >

Kiitos vastauksestasi!

Oletko jo tutustunut Palstaan? Tervetuloa keskustelufoorumillemme kysymään neuvoja, antamaan palautetta ja tapaamaan elisalaisia asiantuntijoita.